DLTC > Lidmaatschap > Contributie

Info

New or Forgotten?

De banen van DLTC zijn het gehele jaar bespeelbaar, behalve bij extreme neerslag, bij sneeuw en bij opdooi. Mogelijk dat door deze omstandigheden het park incidenteel gesloten zal zijn.
 

Seniorenlidmaatschap en bepalingen

Doordat de banen het gehele jaar te bespelen zijn, kent de vereniging in basis twee categorieën lidmaatschappen:

 • jaarlidmaatschap dat loopt van 1 januari t/m 31 december
 • winterlidmaatschap voor de periode 1 oktober t/m 31 maart
Wij willen u erop wijzen dat bij een jaarlidmaatschap voor tenniskids en aspiranten er 18 tennislessen( in het voorjaar) zijn inbegrepen. Tevens bestaat er de mogelijkheid voor een lidmaatschap met 36 tennislessen (voorjaar + najaar), het zogenaamde jaarpakket. Indien u kiest voor het jaarpakket dan ontvangt u een korting op de lesgelden.

Junioren kunnen kiezen uit een lidmaatschap zonder tennislessen of met tennislessen. Ook hier geldt dat bij het jaarpakket een korting wordt genoten op de lesgelden.

Senioren moeten zich, indien gewenst, naast het lidmaatschap apart opgeven voor trainingen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de jeugdpagina en de trainingspagina. 

Contributies 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 Volwassenen

Lidtype   Contributie KNLTB-lid
Senior   € 220 JA
Senior Echtpaar/samenwonend € 408 JA
Senior Student
Verplicht om ieder jaar een kopie van de collegekaart / OV-jaarkaart naar de ledenadministratie te sturen
€ 185 JA
Senior Daglid
Speelgerechtigd is van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.40 uur.
Er kan echter niet gespeeld worden op de woensdagmiddag. Ook kan men niet deelnemen aan de competitie of KNLTB toernooien.
€ 140 NEE
Senior Winterlid
(01-10 - 31-03)
€ 100 NEE
Ziekenboeg   € 26 JA

Overige Lidmaatschap

 • Bij een studentenlidmaatschap dient men ieder jaar een kopie van de collegekaart / OV-jaarkaart naar de ledenadministratie te sturen.
 • Daglidmaatschap betekent dat men speelgerechtigd is van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.40 uur. Er kan echter niet gespeeld worden op de woensdagmiddag. Ook kan men niet deelnemen aan de competitie of KNLTB toernooien.
 • DLTC kent een winterlidmaatschap voor tennissers van buiten de vereniging. Wanneer men winterlid wordt is men geen KNLTB-lid via DLTC. Winterleden krijgen een tijdelijke pas die aan het eind van het seizoen moet worden ingeleverd. Het seizoen loopt van 1 oktober tot 31 maart.
  Contributiebijdragen Winterlid
  Junior (13 t/t 17 jaar)    €   65.00
  Senior                                  € 100.00   
  Inschrijfgeld                      €    5.00              ​

Inning van de contributie

De contributie voor het nieuwe tennisjaar wordt in 2 termijnen geïncasseerd, te weten eind  februari en eind mei. Voor diegenen die nog geen machtiging hebben afgegeven aan DLTC dient de volledige contributie overgemaakt te worden voor 1 maart.
Het rekeningnummer is NL69RABO0384573258 ten name van DLTC.

Inschrijfgeld

Bij aanmelding hanteren wij eenmalig € 13,50 voor administratiekosten.

Jeugdlidmaatschap en bepalingen

Tenniskids en junioren (t/m 17 jaar) kennen bij DLTC een jaarlidmaatschap dat gelijk loopt aan het schooljaar, van 1 september t/m 31 augustus. Bij dit lidmaatschap zijn ca. 32 tennislessen verspreid over het hele jaar inbegrepen.

De tennisles is één keer per week in een groepje met leeftijdsgenoten en duurt 50 minuten. De trainers proberen de lessen zo in te delen dat de kinderen trainen met de teammaatjes met wie ze ook competitie spelen. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

 

Wat biedt het DLTC jeugdlidmaatschap?

 • ca. 32 tennislessen van onze ervaren trainers Maarten en Niels van Tennisschool M
 • lessen conform het model Tenniskids van de KNLTB
 • deelname aan de voorjaars- en najaarscompetitie of World Tour met hun eigen team
 • deelname aan de Clubkampioenschappen
 • allerlei activiteiten als tossmiddagen, Mini Maxi toernooien, activiteiten bij andere clubs in Deventer
 • dagelijks vrij tennissen bij DLTC tot 19.00 uur
 • ledenvoordeel bij o.a. Buitink Sport en Salland Verzekeringen
 • lidmaatschap van de KNLTB met diverse voordelen

Contributies Jeugd 2017

Lid-typ Leeftijd Pakket Contributie p/j Contributie p/k Lessen

Tenniskids onder 12 jaar

 

t/m 11 jaar*

Jaarpakket € 255, - € 63.75,- 36

Junioren van 12 jaar en ouder

12 t/m 17 jaar**

Jaarpakket € 305,- € 76.25 36

* geboren op of na 01/09/2005

**geboren op of voor 31/08/2005

Bij aanmelding hanteren wij eenmalig € 13,50 voor administratiekosten.
De contributie wordt per kwartaal door middel van een automatische incasso geïnd.

Extra lessen?

Dat kan! Tennisschool M biedt ook de mogelijkheid voor het nemen van extra (privé) tennisslessen naast de wekelijkse tennisles, meer informatie daarover is bij de trainers te krijgen.

Maak Kennis met Tennis

Elk voor- en najaar kunnen jonge kinderen tot 9 jaar voor een speciale prijs kennismaken met onze mooie sport. Voor € 50 krijgen ze dan 9 weken tennisles van onze trainer én een eigen racket.

Introducé

Het tarief voor een introducé is € 5,50 per dagdeel. Het lid dat de introducé meeneemt, moet hem vóórdat ze gaan spelen aanmelden in de kantine.

Baanhuur voor niet-leden

Niet-leden kunnen via de kantine een baan huren voor € 20,00 per uur.

Niet Spelend Lid

Draag je DLTC een warm hart toe, maar wil je niet meer gebruik maken van de mogelijkheid om te tennissen dan kan je als Niet Spelend Lid nog wel de vereniging financieel ondersteunen. Voor een jaarlijks bedrag van € 60, - per jaar ben je lid en ontvang je clubinformatie zoals de Glossy, uitnodigingen voor evenementen, maar heb je geen speelrecht meer, maar wel stemrecht. 

Aanmelden? Klik hier...