DLTC > Voor leden > Reglementen

Info

New or Forgotten?

DLTC - Reglement

 • Het clublid heeft het recht gebruik te maken van de tennisbanen tijdens de openingstijden met in achtneming van de huisregels welke gelden bij DLTC (Deventer Lawn Tennisclub). De huisregels worden hierna verder beschreven.
 • De contributie wordt jaarlijks via een index verhoogd en vastgesteld door het bestuur. 
 • Wanneer het bestuur van mening is dat een verhoging noodzakelijk is die hoger is dan door indexering kan worden vastgesteld dan is hiervoor toestemming benodigd van de Algemene Ledenvergadering. 
 • DLTC verstuurt geen rekeningen!
 • Als u via een machtiging betaalt en de rekening kan niet worden afgeschreven, dan zijn hier € 2.50 aan kosten aan verbonden.

DLTC - Parkregels

 • Het dragen van tennisschoeisel en tenniskleding is verplicht.
 • Tijdens competities mag er alleen met instemming van het bestuur gespeeld worden in sponsorkleding (ivm eventuele financiële verplichtingen).
 • Zorg dat je niet storend bent voor de spelers op de andere banen.
 • Loop niet over elkaars baan, denk aan je taalgebruik en houd je racket vast.
 • Bij verlies van je pasje moet er een nieuwe aangevraagd worden. Hier zijn kosten aan verbonden.
 • Tennistassen zo veel mogelijk in de kleedkamers leggen en niet op de stoep of binnen.
 • Afval meenemen van de baan en in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien. 
 

Afhangen van een baan

Het digitale tijdperk heeft ons de gelegenheid gegeven het afhangbord, met alle discussies daaromheen, af te schaffen. Als je wilt spelen dient je het KNLTB-pasje (ook voor het hek of de deur als die op slot is) bij je te hebben. Je gaat met je medespeler(s) naar het digitale afhangsysteem in de kleedkamergang en volgt de instructies op het scherm. 

 • Het afhangen van een baan is verplicht. Zonder pasje kan er niet afgehangen worden.
 • Singelaars krijgen 30 minuten speeltijd en dubbelaars (vanaf 4 personen) krijgen 45 minuten speeltijd. Als je niet wordt afgeschreven, mag je natuurlijk langer blijven spelen.
 • In het afhangsysteem zijn gereserveerde banen (toernooi, training, enz.) zichtbaar.
 • Baan drie en vier is gereserveerd voor de training.
 • Tijdens toernooien zijn alle banen gereserveerd voor het toernooi.
 • Indien je pasje niet werkt, neem dan contact op met de secretaris.
   

Speeltijden

 • Senioren kunnen elke dag spelen van 9:00 tot 23:00.
 • Zaterdag- en zondagavond gaat de baanverlichting niet aan. Volgens wettelijke bepalingen dient de baanverlichting tussen 23.00 en 07.00 uur uitgeschakeld te zijn.
 • Jeugdleden tot en met 14 jaar mogen tot 18:30 banen reserveren.
 • Jeugdleden van 15 tot 17 jaar mogen tot 20:30 banen reserveren. Vanaf dat moment hebben de senioren voorrang.
   

Klik hier voor "Tossreglement"

Op dinsdagavond wordt er bij DLTC getosst. De spelregels van de toss zijn vastgelegd in het tossreglement van DLTC.

Klik hier voor "lesreglement" van Tennisschool M